3-4 Μαΐου : Διήμερο πρακτικού εργαστήριου φυσικής καλλιέργειας

2014-04-23 11:54

3-4 Μαΐου : Διήμερο πρακτικού εργαστήριου φυσικής καλλιέργειας

Το κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας διοργανώνει διήμερο πρακτικού εργαστήριου φυσικής καλλιέργειας στις 3-4 Μαΐου στο Κλησοχώρι της Έδεσσας.

Θέματα του εργαστηρίου:

Λαχανόκηποι, καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων και σιτηρών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381027312 από 19:00-21:00μμ.