Εργαστήριo στους Free and Real

 

Τον Φεβρουάριο του 2014 συμμετείχαμε στο  «Ανοιχτό σαββατοκύριακο, γνωριμία με το εγχείρημα Τελαίθριον» που διοργάνωσαν οι Free and Real στον υπέροχο χώρο που ετοιμάζουν στην Βόρεια Εύβοια. Μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργήσει και στους κήπους τους και μας παρουσίασαν το εγχείρημά τους.

Η εμπειρία ήταν πολύ θετική και μας επηρέασε στον τομέα της δυναμικής που πρέπει να έχει μια οικοκοινότητα.

Η επαφή ήταν εγκάρδια μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας και μας υποσχέθηκαν ότι θα μας υποστηρίξουν όπως μπορούν μόλις ξεκινήσουμε το εγχείρημά μας.

Αναμφισβήτητα ήταν μια πολύ δυνατή και εποικοδομητική εμπειρία.

Τους ευχαριστούμε.