ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Για να γίνει κάποιος νέο μέλος πρέπει :

  • Να μείνει στην Αίπεια Γη δοκιμαστικά για ένα μήνα συμμετέχοντας πλήρως σε όλες τις εργασίες.
  • Οικονομικά να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα και την διατροφή του, εφόσον δεν υπάρχει προς το παρόν δικιά μας παραγωγή, η οποία θα μας καλύπτει διατροφικά.
  • Μετά τον μήνα θα πρέπει να συμφωνήσει ο ίδιος ότι τον εκφράζει αυτός ο τρόπος ζωής και να γίνει ομόφωνα αποδεκτός από τα μόνιμα μέλη.